Llei de transparència

D’acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Ball de bastons de Montblanc fa pública la següent informació:

Informació institucional, organització i estructura:

 • Associació BALL DE BASTONS DE MONTBLANC
 • Inscrita al Registre d’Associacions de Tarragona, secció 1a, número 2.023, en data 26 d’abril de 1991.
 • Estatuts del Ball de bastons de Montblanc, de 28 de novembre de 1990.
 • Junta Bastonera:
  • PRESIDENT: Joan Jàvega Bulló
  • SECRETARI: Sergi Guasch Sanahuja
  • TRESORER: Carles Briansó Roselló
  • VOCALS: Albert Sanahuja, Anton Muñoz, Arnau Bargalló, Pau Siscart, Jordi Griso, Josep Maria Griso, Héctor González
 • Equip tècnic:
  • Cap Colla Gran: Joan Jàvega
  • Caps Colla Petita: Sergi Guasch, Albert Sanahuja
 • Dades de contacte aquí

 

Pressupost Any 2018:

INGRESSOS:

 • 5.110 € – Ajuntament Montblanc
 • 900 € – Altres sortides
 • 4.000 € – Setmana Medieval
 • TOTAL INGRESSOS = 10.010 €

DESPESES:

 • 1.000 € – Roba
 • 1.200 € – Bastons
 • 700 € – Gestió
 • 3.000 € – Viatge Washington
 • 2.500 € – Desplaçaments
 • 3.000 € – Setmana Medieval
 • TOTAL DESPESES = 14.400 €

 

Convenis de col·laboració vigents:

 1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montblanc i Ball de bastons de Montblanc (Text íntegre)
  • Objecte: Actuacions bastoneres per les Festes de Sant Maties, Festivitat del Corpus Christi, Festa Major de Montblanc i dues actuacions a elecció de l’Ajuntament de Montblanc.
  • Obligacions: 4.200 €/any i 2 refrigeris per als bastoners.
  • Actualitzacions:
   1. Signatura: 9 de juny de 2009
   2. A 31 de desembre de 2009 queda renovat per 1 any.
   3. A 31 de desembre de 2010 queda renovat per 1 any.
   4. A 31 de desembre de 2011 queda renovat per 1 any.
   5. A 7 de juliol de 2012, l’Ajuntament decideix unilateralment reduir un 20% la seva col·laboració del 2012.
   6. A 31 de desembre de 2012, queda renovat per 1 any.
   7. A 31 de desembre de 2013 queda renovat per 1 any.
   8. A 31 de desembre de 2014 queda renovat per 1 any.
   9. A 31 de desembre de 2015 queda renovat per 1 any.
   10. A 31 de desembre de 2016 queda renovat per 1 any.
   11. A 31 de desembre de 2017 queda renovat per 1 any.

 

Subvencions i ajuts públics dels darrers cinc anys:

 • Any 2017:
 • Any 2016:
 • Any 2015:
  • 350,00 € de Generalitat de Catalunya (Crit de germanor)
  • 435,00 € de Generalitat de Catalunya (DVD 50 anys ininterromputs)
  • 3.000,00 € d’Ajuntament de Montblanc (Crit de germanor)
  • 1.000,00 € de Diputació de Tarragona (Crit de germanor)
 • Any 2014:
  • 500,00 € d’Ajuntament de Montblanc (Compra de rodes de carro per a bastons)
 • Any 2013:

 

Data d’actualització: 14 de setembre de 2018

Deixa un comentari